Möte 2015-02-10

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 19:10 Debatten, kommunhuset