Möte 2015-06-02

Barn- o utbildningsnämnden
17:00 - 19:00 Debatten