Möte 2015-09-29

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 21:15 Debatten