Möte 2015-10-28

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 20:30 Debatten