Möte 2016-01-12

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten