Möte 2016-02-02

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 21:15 Debatten