Möte 2016-02-11

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 18:30 Debatten