Möte 2016-04-04

Barn- o utbildningsnämnden
17:00 - 17:45 Debatten