Möte 2016-05-11

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 21:00 Debatten