Möte 2016-08-24

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 20:00 Debatten