Möte 2016-09-22

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 21:00 Debatten