Möte 2016-11-10

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 20:15 Debatten