Möte 2016-11-17

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 19:30 Debatten