Möte 2017-01-10

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 18:30 Debatten