Möte 2017-01-31

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 20:30 Debatten