Möte 2017-03-14

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 20:00 Debatten