Möte 2017-05-09

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten