Möte 2017-08-22

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten