Möte 2017-09-26

Barn- o utbildningsnämnden
18:05 - 19:00 Debatten