Möte 2017-11-14

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 19:45 Debatten