Möte 2017-12-13

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten