Möte 2018-01-09

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 18:15 Debatten