Möte 2018-01-31

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 19:15 Debatten