Möte 2018-06-13

Barn- o utbildningsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten