Möte 2017-05-09

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 Debatten