Möte 2017-09-26

Kommunala pensionärsrådet
08:30 - 11:00 Debatten