Möte 2017-02-23

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - 17:45 Prologen