Möte 2017-10-05

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - 18:15 Solrosen, Fredrikstrandsvägen 2b