Möte 2017-10-05

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - 16:00 Solrosen, Fredrikstrandsvägen 2b