Möte 2017-10-05

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - 17:00 Prologen