Möte 2017-12-05

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
14:00 - 14:00 Konferenslokal, Restaurang Jungfrusund, Bryggavägen 133