Möte 2017-12-05

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
14:00 - 15:30 Konferenslokal, Restaurang Jungfrusund, Bryggavägen 133