Möte 2017-12-12

Kommunala rådet för funktionshindersfrågor
16:00 - 17:00 Prologen