Möte 2017-06-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 14:00 Prologen