Möte 2017-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 15:45 Prologen