Möte 2017-11-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:20 - 15:15 Prologen