Möte 2016-11-30

Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott
18:00 - 19:45 Dialogen