Möte 2017-05-31

Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott
18:00 - 19:50 Dialogen