Möte 2017-09-06

Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott
18:00 - 19:15 Prologen