Möte 2017-10-25

Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott
18:00 - 19:45 Prologen