Möte 2017-11-23

Kultur- o fritidsnämndens arbetsutskott
18:00 - 20:00 Prologen