Möte 2016-12-14

Kultur- och fritidsnämnden
17:30 - 19:00 Rastaholms värdshus