Möte 2017-01-25

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 20:00 Debatten