Möte 2017-03-13

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten