Möte 2017-05-03

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten