Möte 2017-06-14

Kultur- och fritidsnämnden
18:15 - 19:00 Ölsta Folkets hus