Möte 2017-06-14

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten