Möte 2017-11-09

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten