Möte 2017-12-07

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 18:00 Debatten