Möte 2018-01-24

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 20:00 Debatten