Möte 2018-03-07

Kultur- och fritidsnämnden
18:00 - 19:30 Debatten