Möte 2015-02-18

Socialnämnden
18:00 - 21:15 Debatten