Möte 2015-06-10

Socialnämnden
18:00 - 21:15 Debatten