Möte 2016-02-17

Socialnämnden
18:00 - 21:15 Debatten